Boxed nirvana

 

    "Boxed nirvana" je z Brainwave generatoru vyexportovaný mp3 soubor, který prostřednictvím binaurální stimulace usnadňuje relaxaci, meditaci, práci s energetickými centry a údajně slouží ke snadnějšímu dosažení astrální projekce - k tomu byla tato zvuková stopa ostatně speciálně navržena.

    Boxed nirvana se skládá ze 3 částí. 1. část trvá 14 minut a přivede vás z relaxovaného beta stavu (16 Hz) na hranici alfa a theta transu (7.83 Hz). Během této fáze je vhodné provádět relaxaci těla a  některé základní techniky práce s energií. V následující třináctiminutové pasáži uslyšíte postupně 7 tónů. Během trvání každého tónu byste měli soustředit pozornost na jednotlivá energetická centra v pořadí - základní centrum, centrum v oblasti pupku, solar plexus, srdce, oblast krční jamky, bod mezi obočím a nakonec celá horní polovina hlavy. Podrobný popis stimulace energetických center je uveden zde. Poslední část trvá 33 minut, prohlubuje theta trans na hladinu delta, přidává frekvence vhodné pro astrální projekce a nakonec vás zanechá v delta transu s možností pokračovat ve cvičení.

    Zmíněný mp3 stopu můžete zdarma stáhnout z http://gnomad.info/boxed-nirvana.htm , stejně tak jako příslušný soubor do programu Brainwave generator

    Z vlastních zkušeností můžu říct, že "boxed nirvana" funguje opravdu velmi dobře - výrazně urychluje vstup do transu, pomáhá jej prohlubovat a poskytuje vhodné (a dá se říci i příjemné) zvukové pozadí k meditaci. Na ostatní účinky zatím nemám konkrétnější názor, avšak mnoho lidí má s boxed nirvanou opravdu dobré zkušenosti. Někteří ji dokonce natolik vychvalují, že jsem se nakonec rozhodl umístit odkaz i na tyto stránky. Snad každému jen pomůže. Jakékoliv připomínky k účinkům této stopy můžete posílat na mail (satori23@seznam.cz). Budou s radostí uvítány! :-) A na závěr ještě jedna důležitá věc - při poslechu nezapomeňte používat sluchátka! Zdá se to sice jako samozřejmost, ale i tak si nemohu toto poznámku odpustit .-)

    Poznámka: Podle pokynů autora můžete projekt "boxed nirvana" pro nekomerční účely volně kopírovat a šířit s tím, že na svých stránkách uvedete vždy odkaz na domouvskou stránku www.gnomad.info Pokud kdokoliv pozmění či přetvoří konstrukci stopy nebo bude jakkoliv jinak stavět na této práci, může tak učinit pouze pod licencí náležící k tomuto produktu.

obsah

     *