Meditace vnitřního domova

 

 

By Satori

 

Satori23@seznam.cz

 

 

 

 

     Existuje místo, které se dá jen velmi obtížně a vzdáleně popsat slovy. Místo pro které běžné pojmy nemají význam. Místo zdánlivě tak vzdálené a nepochopitelné, že se nám může jevit, jako by téměř neexistovalo. Přesto s ním máme to nejpevnější spojení. Toto místo se vymyká běžným fyzikálním zákonům, nepodléhá vlivům tohoto světa, stojí úplně mimo prostor a čas. Zdá se být nikde a přesto je všude. Když se "ztratíme", vždy se ocitneme právě tam. Cestu k tomuto místu nelze nikdy zapomenout. Neexistují tam obavy ani strach, není tam utrpení ani smutek ani bolest. Nejsou tam ani žádné jiné negativní emoce. Nejsou tam myšlenky, není tam pohyb. Není tam žádná aktivita, žádná potřeba a žádné touha. Na tomto místě je pouze vnitřní naplnění, naprostá spokojenost a dokonalý klid. Na toto místo nemáme žádné vzpomínky, nedá se zpětně vybavit. Vždy ho však neomylně znovu poznáme. Má totiž svou specifickou "chuť". Je to místo, kde se ocitáme pokaždé, když upadneme do hlubokého spánku. Místo které léčí všechny strasti světa. Místo které je neustále "s námi". Místo které nemůžeme nikdy ztratit. Náš vnitřní domov. Oáza klidu a míru, kde všechno ostatní ztrácí svůj význam.

 

     Je mnoho způsobů, jak se dostat na toto místo. Toto je jeden z nich. Je to stejně lehké jako upadnout do spánku. Stačí se jen UVOLNIT, PŘESTAT PŘEMÝŠLET a "VZDÁT SE VŠEHO". Tyto tři věci jsou klíčové. Jakmile třeba jen jedna z nich chybí, není možné tohoto místa dosáhnout. Vnitřní či vnější napětí, tok myšlenek a "připoutanost" k okolnímu světu to zkrátka neumožňují. Pokud ale splníte tyto tři požadavky, spojí se všechny v jedno a vy jste najednou tam, kde jste chtěli. Někomu to může připadat až neuvěřitelně snadné, pro jiné je to naopak nesmírně obtížné. S nějakou tou praxí však tento druh meditace patří k těm nejsnadnějším vůbec. Záleží zřejmě na individuálním stupni praxe relaxace a meditace. Mnozí se to mohou naučit hned na první pokus. Ve skutečnosti však tuto schopnost máme přirozeně všichni. Není to vlastně nic nového, co by bylo třeba se nějakým způsobem "učit". Nejde ani tak o snahu něčeho dosáhnout, spíše je nutné odstranit všechny překážky, které třem základním požadavkům brání.

 

    S uvolněním (relaxací těla) je to poměrně snadné, nepřetržitý myšlenkový tok však pro některé lidi může představovat mnohem větší problém. Návod, jak se zbavit obtížných myšlenek narušujících meditaci je částečně popsán zde. Většinou ale myšlenky samy ustoupí s uvolněním, které je provázeno poklesem frekvence mozkových vln na hladinu alfa. Zpravidla k tomu stačí pouhé zavření očí, což je pro tuto meditaci docela vhodné. Dosažení posledního požadavku se může zdát nejobtížnější. Záleží na typu osobnosti, která meditaci provádí, na situaci, ve které se daná osoba nachází, na nejrůznějších psychických vlivech a mnoha dalších věcech. Dostat se do požadovaného stavu je zpravidla nesmírně lehké v situacích, kdy se člověk necítí zrovna nejlépe, má nějaké problémy, je vnitřně rozladěný či emocionálně nestabilní. Někdy je toho na nás prostě moc. Tehdy stačí jen zaujmout nějakou pohodnou pozici (třeba v křesle) a zavřít na chvilku oči. V takovém stavu nás něco "uvnitř" samo navede správným směrem. Není k tomu potřeba téměř žádného úsilí, jde zřejmě o jakýsi vnitřní instinkt. Velkou úlohu zde hraje také intuice. Ve většině případů znamená "vzdání se všeho" jednoduše uvolnění. Jde o jakési vnitřní uvolnění, při kterém se spolu s relaxací těla (vnějším uvolněním) dostaví pocit klidu, spokojenosti a bezpečí. Současně se začne rozvíjet trans. Všem, kterým zmíněný třetí požadavek připadá obtížně pochopitelný, může do značné míry pomoci představa upadání do spánku. Je to v podstatě jedna a tatáž věc. Rozdíl je pouze v míře zachovalého vědomí. Při upadnutí do spánku vědomí ztrácíte; při této meditaci může zůstat zachováno, ale v podstatě jde o stejný stav. Důležité je udržet tři základní podmínky po celou dobu cvičení. Můžete cvičit též s přivřenýma či otevřenýma očima a dívat se rozostřeně před sebe. Laicky tomu do značné míry odpovídá výraz "zírání do blba". Snad někomu toto slovní spojení pomůže.

 

    Dosažení požadovaného stavu je obvykle velmi rychlé, někdy se začne rozvíjet téměř okamžitě podle individuální potřeby daného člověka. Proto je též doba cvičení individuální. Jak již bylo řečeno, tento přirozený stav mysli "léčí" a jeho léčivá schopnost je téměř neuvěřitelná. Jde o přirozený proces probíhající každý den během spánku. Tento stav se možná někomu může zdát pro běžný život až banálním požadavkem, jeho nedostatek však pro naše tělo i mysl znamená poměrně vážné problémy. Pokud je spánek nedostatečný, emocionální či stresové vypětí v běžném životě nadměrné nebo kombinace obojího, je vhodné praktikovat právě tuto léčivou meditaci. Popsaná mentální technika může představovat též jakousi "soukromou skrýš" před všemi problémy okolního světa a mnohdy umožňuje ve zdraví zvládat i ty nejtěžší životní situace, které si jen dokážeme představit. Pokud už někdy opravdu nevíte jak dál, myslíte si, že už to nemůžete déle vydržet a že se snad zblázníte, zkuste tuto meditaci. Obvykle je to velmi rychlé - jako mávnutím kouzelného proutku jste najednou úplně někde jinde - někde kde to dobře znáte, někde kde se cítíte opravdu "doma" v pravém slova smyslu. Všechny okolní problémy náhle přestanou existovat a vy si budete připadat, jako byste se v tomto stavu nacházeli odjakživa. Zároveň vás to zbaví napětí a stresu a celkově uvede do rovnováhy. Je to jakýsi "návrat domů". Návrat na místo které tu stále je a o které vás nikdo nemůže připravit. Pamatujte, je to velmi jednoduché. Stačí jen splnit tři základní požadavky - UVOLNIT SE, PŘESTAT PŘEMÝŠLET a "VZDÁT SE VŠEHO". Koncentrací na dech nebo pouhým vnímáním navozeného stavu pak lze tuto meditaci udržet. Víc k tomu není třeba dodávat.

 

 

22. 3. 2008

 

 

Obsah