Informace o stránkách

 

    Stránky Satori vznikly vlastně náhodou. Několik let zpátky jsem se jednu dobu docela intenzivně zabýval transem, snažil jsem se zdokonalit techniku a zvládnout některé jeho vyšší úrovně. V té době jsem na internetu často potkával lidi, kteří o mentálních technikách nevěděli téměř nic, avšak daná problematika je velice zajímala a chtěli si také něco málo prakticky vyzkoušet. První narychlo sepsaný text vznikl pro jednu „kolegyni“, která se kdysi ptala, co že to vlastně ten trans je a jak by se do něj mohla případně dostat. Napsal jsem jí několik málo informací ani ne na jednu stránku a odeslal mailem. Tenkrát jsem text ani nikam neukládal. Časem však podobné otázky přicházely častěji, a tak vznikl první skutečný článek a s ním současně i tyto stránky. Postupně pak jednotlivých textů přibývalo až do současné podoby stránek. Rovněž design stránek prošel a stále prochází určitým vývojem.

    Účelem těchto stránek je především zprostředkovat informace o mentálních technikách a věcech s nimi spojenými všem případným zájemcům. Internetová forma se k tomuto účelu jeví jako víc než vhodná a již mnohokrát se osvědčila.

    Snažím se a vždy se budu snažit, aby všechny informace byly pokud možno srozumitelné, snadno pochopitelné, dostatečně podrobné (ne jen zevrubný popis s nedostatečně vysvětlenými instrukcemi pro praktická provedení, tak jak se s tím často setkáváme u většiny podobných textů na internetu) a v neposlední řadě také snadno realizovatelné na základě dostatečného vysvětlení  konkrétních praktických postupů. Snažím se také, aby vlastní ani od jiných autorů převzaté články byly pokud možno „neutrální“ a nebyly (v rámci možností) příliš zabarveny určitými náboženskými či filosofickými směry do takové míry, kdy by mohlo docházet k nejasnostem zabraňujícím jejich správnému pochopení. Snahou je vždy danou techniku či jev popsat,vysvětlit, poskytnout dostatečné instrukce k praktickému provedení a upozornit na případná rizika.

    Co se týče samostatné kategorie pojednávající o buddhismu, uvádím především některé základní a klíčové texty a v menší míře také některé menší zajímavé články, které mají význam k pochopení určitých témat. Nepředkládám zde tedy ani ucelený soubor textů, ani neupřednostňuji některou konkrétní větev buddhismu. V případě zájmu o tuto filosofii se každý může obrátit na další podrobnější zdroje (viz odkazy). Prostřednictvím textů této kategorie bych především rád nabídl vysvětlení, co je vlastně buddhismus, o čem pojednává a jaké jsou jeho cíle. Už jen proto, že tato filosofie s ostatními články často souvisí.  

    Musím také upozornit, že všechny zde uvedené mentální techniky provádí každý na vlastní riziko – nebojte se však, nebezpečí není mnoho a vždy jsou uvedená v konkrétním článku. U některých lidí a u osob s určitými specifickými chorobami (např. epilepsie) však praktikování mentálních technik může občas způsobit komplikace.

    Není v mých silách aktualizovat stránky příliš často a ani zde nechci shromažďovat všechny možné články, které se stránkami souvisejí. Bylo by to příliš nepřehledné a ztrácelo by to smysl. Od toho jsou ostatně odkazy. Anglická forma stránek se zcela neshoduje s českou. Můžete tam najít více zajímavých článků, které nejsou dostupné v online verzi česky a také více buddhistických textů. Pokud by chtěl někdo přeložit něco z anglických článků do češtiny (zejména práce Roberta Bruce - New energy ways apod) nebo dokonce nějaký takový překlad k volnému šíření vlastní, dejte mi prosím vědět. Rovněž pomoc s překladem českých textů do angličtiny je vítána :-)

    Vraťte se za několik týdnů či měsíců a uvidíte, že tu bude jistě něco nového. Pokud máte zájem o zasílání novinek nebo si naopak přejete tuto službu zrušit, použijte k tomu následující formulář. Uveďte prosím svůj email a do textového pole napište "přihlásit" či "odhlásit". Pokud chcete přidat ke stránkám jakýkoliv veřejný komentář, pokračujte prosím zde. Veškeré připomínky jsou vítány.

    Na závěr bych ještě podotkl, že vystavování textů na jiných stránkách je možné pouze v nepozměněném stavu a s uvedením autora i zdrojového odkazu. Pokud jde o buddhistické texty, ty mohou být podle buddhistické etiky volně šířeny jako dhamma dana v písemné, elektronické či jakékoliv jiné podobě, avšak též v nezměněném stavu (netýká se formátování atd.) a za předpokladu, že nesmí být použity k výdělku. Pokud mají texty konkrétního autora, je vhodný jeho předchozí souhlas.

Váš Satori

satori23@seznam.cz
 

mentální techniky buddhismus ostatní odkazy novinky obsah iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                                                                                                                                    

     *