Ú v a h y

 

 

Vhodnou projekční technikou může být skákání na trampolíně nebo vnímání odpudivé síly mezi shodnými póly magnetů - obrovským magnetem přede mnou a mým vlastním tělem. Je třeba to vyzkoušet.

.

Jsme jako jednotlivé jiskry vyskakující ze společného plamene, jehož jsme všichni součástí. Plamene, který je univerzálním vědomím.

.

Přestat myslet je jako pustit těžké břemeno, nechat list odvanout větrem, nechat plynout vodu, nechat běžet čas, nechat přemýšlení nerušeně spát a nebudit ho ...  pak zbude pouze čisté vnímání.

.

Pravdu lze pochopit dvěma způsoby - nepřímo logicky a nebo přímo - vhledem. Výsledkem obojího je uvědomění. Těžko říct, co je těžší či snazší - udělat chyby v logickém sledu a nevidět potřebné souvislosti nebo neudržet soustředění na podstatu věci. Někdy je třeba opustit přemýšlení a podívat se přímo.

.

Co je nirvána? Nirvána je stav úplného naplnění, absolutní vyrovnanosti, absolutního klidu, vyhasnutí všeho úsilí, dosažení dokonalé harmonie. Hodně lidí si myslí, že nirvána je někde jinde, někde daleko, někde za něčím, kam nemůžeme vidět. Ve skutečnosti je nirvána přímo tady, neboť všechny věci jsou již od počátku v nirváně. Jen si to musíme "opět" uvědomit. Jako bychom na chvíli ztratili pozornost. Dá se takto vůbec mluvit o nirváně? Vždyť přece ani nepodléhá slovům.

.

Čas ani prostor neexistuje. Vše jsou jen naše představy, jedna velká iluze. Ve skutečnosti se minulost, současnost i budoucnost odehrává v jednom okamžiku. Je to jako bychom jeli ve vlaku a na chvilku se zasnili. Tímto "denním sněním" jsou naše minulé, současné i budoucí životy. Ve skutečnosti jsme stále tady. Osvícení je jako probuzení se z denního snění ve vlaku.

Osvícení dosáhneme, když poznáme pravou podstatu věcí, když se na ně podíváme ze správného úhlu pohledu. Ve skutečnosti to však není žádné dosažení něčeho, neboť všechno to tady celou dobu je stále stejné přímo před námi. Jenom to nedokážeme z nějakého důvodu vidět. Osvícení je pouhé uvědomění si pravdy. Avšak stojíme přímo na tom, co chceme vidět. Čím víc se snažíme, tím méně toho nakonec vidíme. Abychom dosáhli cíle, je potřeba se přestat dívat. Pustit se všeho. Pustit se iluzí, které nás omotávají jako řetězy a těžké závoje, které nám neumožňují správně vidět.

 

 obsah

 

29. 06. 2009

BlueBoard.cz